Download (PDF, 1.87MB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางโครงการกล่องโชว์/หัวชั้น และประชาสัมพันธ์ชงชิม ประจำปี 2560
ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 23,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุนม UHT 36X250 TD ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 48x125cc.Slim(นมไทย-เดนมาร์ค)ประกาศเลขที่ 106/2560