Download (PDF, 345KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง-กระดาษบรรจุนม-200-ซีซี-จำนวน-24000000-แพค-และค่าขนส่ง-ประจำเดือน-ม.ค.-มี.ค.60
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนมUHTขนาด200มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ เลขที่ประกาศ 040/2560
ประกาศชื่อผู้ชนะซื้อชั้นวางผลิตภัณฑ์ Rack ขนาด 4 ชั้น จำนวน 864 ช่อง อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ