Download (PDF, 3.61MB)

เนื้อหาอื่น

เช่าใช้บริการพื้นที่วางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายของ อ.ส.ค. ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
ซื้ออาหารโคพ่อพันธุ์ไตรมาสที่ 3-4 (เดือนเมษายน-กันยายน 2560) โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc. จำนวน 91,900,000 หลอด ด้วยวิ...
สอบราคาซื้อวิตามินรวม จำนวน 15,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 074/2560