Download (PDF, 2.26MB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างคอกโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อ บรรจุโคพ่อพันธุ์รีดน้ำเชื้อได้ 20 ตัว ณ องค์การส...
ราคากลางจัดทำสินค้าพรีเมี่ยมส่งเสริมการตลาดในประเทศกัมพูชา
ซื้อน้ำเชื้อโคนมแยกเพศแช่แข็ง ต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2”x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์