Download (PDF, 479KB)

เนื้อหาอื่น

ประมูลราคาขายครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ จำนวน 47 รายการ
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 2,800,000 ใบ โดยวิธีพิเ...
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (Digital TV)
จ้างจ้างเหมาพนังการทำความสะอาด แม่บ้าน ของสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ จำนวน 3 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง