Download (PDF, 408KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางออกบู้ทสินค้าในโครงการพระราชดำริร่วมกับท้อปซูเปอร์มาเก็ต ๒๕๕๙
ซื้อน้ำเชื้อโคนมแยกเพศแช่แข็ง ต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์คคิดดีและของที่ระลึก
ราคากลางโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดี ในห้างแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิม เฟส1