Download (PDF, 206KB)

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อโซดาไฟน้ำ บรรจุ 30 กิโลกรัม จำนวน 72,000 กิโลกรัม เลขที่ 152/2559
จ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาดไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 12x250 cc. จำนวน 4,200,000 ใบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ...
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHTชนิด12หลอด/ชุด จำนวน 3,600,000 ชุด ประกาศเลขที่ 114/2560