Download (PDF, 162KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลางซ่อมเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อ 2
ราคากลางโครงการจัดทำสื่ออุปกรณ์ส่งเสริมการขาย โครงการกองโชว์/ชั้นโชว์ ณ จุดขาย ให้กับตัวแทนจำหน่ายนม...
ราคากลางโครงการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมยู.เอช.ที รูปแบบใหม่ ทางสถานีโทรทัศน์และวิ...
ราคากลางจ้างแรงงานวุฒิปริญญาตรี และวุฒิ ปวส. จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์ ฝ่ายการ...