ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV และจีน

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฎิบัติการ ประกาศเลขที่ 021/2560
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาด ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง...
ยกเลิกประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHTขนาด 36x250cc.(นมโรงเรียน)ประกาศเลขที่ 109/2560
ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมสแตนเลส สำหรับส่งท่อนมและอุปกรณ์ท่อ Fiffing สแตน...