ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คผ่านสื่อป้ายโฆษณากลางแจ้ง

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559
ราคากลางซ่อมเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียบ่อ 2
ตารางราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์นมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...