ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อตู้มินิมาร์ทแบบ 2 ประตู

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHTขนาด470 มม. ชนิดพิมพ์Barcode ประกาศที่129/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเป็นห้องปฎิบัติการ ประกาศเลขที่ 021/2560
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์สื่อโฆษณานมไทย-เดนมาร์คทางสถานีโทรทัศน์ รายการสำหรับเด็ก
ราคากลาง โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อวางแผนการตลาดปี 2561 แผน 5 ปี (2561-2565)