ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ประกวดราคาซื้อหลอดดูนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 250 cc.

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 3,100 รีม เลขที่ประกาศ 013/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห...
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารบริเวณพื้นที่โล่ง หน้าห้องแผนกเลขานุการ ฝ่ายอำนวยกา...
จ้างบำรุงรักษาเครื่อกำเนิดไอน้ำ Thai k