ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>ราคากลางการเช่ารถตู้บริการโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจาากคอก 1962 ไปยังหม้อแปลงคอกหลอดแก้ว ประกาศเลขที่ 017/2560
รายชื่่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเก็บวัตถุดิบแร่ธาตุพรีมิกซ์ ประกาศเลขที่ 005/2560
จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ของสำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ จำนวน 2 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง