วันที่ 15 เมษายน 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้มอบหมายให้นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป พร้อมพนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์การบริโภคดื่มนมงดเหล้าช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค การเล่นเกมส์ โดยมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ถนนคนเดิน อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย