วันที่ 16 เมษายน 2560 วันที่สี่ของการเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค มวกเหล็ก จ. สระบุรี ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.
ประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยังคงทยอยเข้ารับบริการน้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ที่ทาง อ.ส.ค.เตรียมไว้คอยให้บริการ ฟรี แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีทีมผู้บริหารและทีมงานฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำ บริการตรวจสอบเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ใช้เดินทาง ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานวิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก คอยให้บริการ ณ บริเวณเชิงเขาตาแป้น อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี