เนื้อหาอื่น

การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. เป็นตัวแทน อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแก่ขบวนผู้เดินเท้าถวายควา...
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค. ขอเชิญท่องเที่ยว "ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ" ครั้งที่ 2
ขอเชิญชมรายการ May I help you ออกอากาศทางช่อง 24 True4U ทุกวันจันทร์ – พฤหัส เวลา 17.30 – 18.30 น.