ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>เสนอราคาขายรถยนต์ จำนวน 16 คัน (ส่วนที่เหลือ)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจัดซื้อและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมอุปกรณ์ LP 100 กิโลวัตต์
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 221,000,000 หลอด ด...
ซื้ออาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป ชนิดเม็ดและชนิดผง จำนวน 9 รายการ เพื่อจำหน่าย ในปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีพิ...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561