Download (PDF, 140KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิด 50 หลอด/ชุด จำนวน 450,000 ชุด เลขที่ 150/2559
จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถถึงบริเวณเครื่องชั่ง โดยเทพื้นคอนกรีต พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีพิเ...
จ้างเหมาแรงงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ปวส. และไม่จำกัดวุฒิ ณ แผนกวินัยและสวัสดิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาผู้มีสมรรถนะสูง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง