ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อซิงค์ออกไซด์ จำนวน 8,000 กิโลกรัม

เนื้อหาอื่น

รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนมUHTขนาด200/250cc. ประกาศเลขที่ 124/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 4,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 072/2560
จ้างก่อสร้างรั้วคาวบอยทางเข้านิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนมสาย 1 พร้อมประตูที่เป็นทางผ่านเข้าออก จำนวน 4 ป...
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 30 เครื่อง และแบบตั้งโต๊ะ พ...