ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกำมะถัน จำนวน 17,000 กิโลกรัม

เนื้อหาอื่น

สอบราคาซื้อเกลือป่น จำนวน 370,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 067/2560
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อคอปเปอร์ซัลเฟต จำนวน 5,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 085/2560
จ้างเหมาก่อสร้างลานรีดน้ำเชื้อมีหลังคาคลุม ขนาด 120 ตารางเมตร ณ แผนกผลิตน้ำเชื้อและพิสูจธุ์โคนม โดยว...