ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อกระสอบโพลีบรรจุอาหารสำหรับสัตว์

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 23,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 221,000,000 หลอด ด...
สอบราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. Slim (นมโรงเรียน) สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ จ...
ราคากลางโครงการเปลี่ยนแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่ กลุ่มนมยู.เอช.ที. (แบบโลโก้ริบบิ้น)