ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>สอบราคาซื้อแมงกานีสไดออกไซด์ จำนวน 17,000 กิโลกรัม

เนื้อหาอื่น

จ้างผลิตน้ำเชื้อโคนมคัดเพศ จำนวน 3,000 หลอด โดยวิธีพิเศษ
ประกวดราคาซื้อวัสดุปรุงรสโกโก้ จำนวน 57,500 กิโลกรัม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน) จำนวน 400,000 ใบ ด้วยวิธีการทาง...
สอบราคาซื้อหลอดดูดนม UHTสำหรับติดกล่อง125cc.จำนวน 17,000,000 ชุด ประกาศเลขที่115/2560