Download (PDF, 146KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง จ้างเหมาปฏิบัติงาน ผ.คลังฯ วุฒิ ฒ3+ทักษะ จำนวน 4 คน ตั้งแต่ ต.ค.59-ก.ย.60
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงจากคอก1962ไปคอกหลอดแก้ว ประกาศที่ 017/2560
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนม UHTชนิด 12 หลอด/ชุด จำนวน 990,000 ชุด
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่อง UHTขนาด125cc.ประกาศเลขที่ 115/2560