องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค  ขอเชิญชมรายการ May I help you ซึ่งเป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6-15 ปี ได้แสดงความสามารถและปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละให้กับส่วนรวม ออกอากาศทางช่อง 24 True4U ทุกวันจันทร์ – พฤหัส เวลา 17.30 – 18.30 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทาง อ.ส.ค. เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์รายการ"ทางสายใหม่ The Priority ร่วมกันคิด พิชิตเป้าหมายร่วมกัน&quo...
ตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ และได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ความร่วมมือด้านโคนมและอุตสาหกรรมนม
สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk...
อ.ส.ค.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคล...