องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค  ขอเชิญชมรายการ May I help you ซึ่งเป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6-15 ปี ได้แสดงความสามารถและปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละให้กับส่วนรวม ออกอากาศทางช่อง 24 True4U ทุกวันจันทร์ – พฤหัส เวลา 17.30 – 18.30 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทาง อ.ส.ค. เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมเทศกาลจับปูใส่กระด้ง (วันเด็กแห่งชาติประจำปี 60 )
วันที่ 14 เมษายน 2560 ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี2...
อ.ส.ค.ร่วมรายการ"แจ๋วแฟมิลี่" ช่วงแจ๋วไฮไลท์ ในประเด็น "โคนมอาชีพพระราชทาน"