องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค  ขอเชิญชมรายการ May I help you ซึ่งเป็นรายการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 6-15 ปี ได้แสดงความสามารถและปลูกฝังค่านิยมให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักการแบ่งปันและการเสียสละให้กับส่วนรวม ออกอากาศทางช่อง 24 True4U ทุกวันจันทร์ – พฤหัส เวลา 17.30 – 18.30 น. เริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ซึ่งทาง อ.ส.ค. เป็นผู้สนับสนุนหลักของรายการ

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจโคนมอาชีพพระราชทาน แก่รายการ เก้ง กวาง บ่าง ชะนี...
อ.ส.ค.ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ Mr.Khin Hlaing ประธานสมาคมโคนมเมียนมาร์ (Chairman of Myanmar Associ...
งานการประชุมสัญจรของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ณ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้และทีมงาน ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินในโครงการสถานประกอบการ ปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเ...