Download (PDF, 146KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Vi...
จ้างขึ้น-ลงผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที
ประกวดราคาซื้อเครื่องให้น้ำฝนเทียมแบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร...
สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางขึ้นแผนกฟาร์มอินทรีย์ (หน้าคอก HB) ฝ่ายวิจัยและการพัฒนาการเลี้ยงโค...