ช่วงบ่าย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และ กรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 10 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จ.เชียงใหม่

เนื้อหาอื่น

พิธีปิดงานการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการประกวดกองเชียร์ ณ เทศก...
พิธีเปิดงาน “The New Chapter Thai – Denmark Conference 2017”
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้สัมภาษณ์แก่ทางสำนักพิมพ์เดลินิวส์
ผู้บริหาร อ.ส.ค. นำของที่ระลึก อ.ส.ค. เข้าสวัสดีปีใหม่ 2561 แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตพื้นที่ อ.มวกเห...