ช่วงบ่าย วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ประชุมร่วมกับ ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ และ กรรมการสหกรณ์ฯ จำนวน 10 แห่ง เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด จ.เชียงใหม่

เนื้อหาอื่น

คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตภัณฑ์นมปราณ...
พิธีปิดงานการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการประกวดกองเชียร์ ณ เทศก...
ขอเชิญร่วมโครงการ "ดื่มนมชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ"
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรม...