ช่วงเช้า วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เรื่องการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ) เป็นประธานการประชุม จากนั้น ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วย

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. เปิดจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม - 4 มกราคม 2560
สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk...
วันที่3 ของการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2560
อ.ส.ค. ร่วมพิธีเปิดงาน "14 กุมภา สัญญารัก วิวาห์คาวบอย @ สระบุรี ประจำปี 2561"