ช่วงเช้า วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เรื่องการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ) เป็นประธานการประชุม จากนั้น ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วย

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.จัดงานทำบุญเนื่องในวันปีใหม่ของฝ่ายส่งเสริมการเลี้ยงโคนม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ มอบผลิตภัณท์นมเพื่อจัดทำถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์
พิธีปิดงานการประกวดแผนการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และการประกวดกองเชียร์ ณ เทศก...
วันที่3 ของการจัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2560