ช่วงเช้า วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายคณิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้ประชุมหารือ ร่วมกับ ผู้บริหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดลำปาง เรื่องการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ) เป็นประธานการประชุม จากนั้น ได้เดินสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ด้วย

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในชุมชม
วันพุธที่ 21 ธ.ค.2559 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมขยับกายบ่ายวันพุธ ตามมติคณะรัฐมนตรี
สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ร่วมจัดงาน "วันแรงงานแห่งชาติ"