วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. เข้าตรวจเยี่ยมและให้โอวาทแก่พนักงาน สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมีคุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง และพนักงาน อ.ส.ค.ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ณ ห้องประชุม สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง อ. ศรีนครจ.สุโขทัย ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานอัดข้าวโพด ที่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย อีกด้วย

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
พิธิเปิดโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 55 ปี อ.ส.ค. "รำลึกความงามในฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค"
พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช
อ.ส.ค.ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ Mr.Khin Hlaing ประธานสมาคมโคนมเมียนมาร์ (Chairman of Myanmar Associ...