วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในงานปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คนและได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เนื้อหาอื่น

นายวุฒิชัย จั่นเพ็ชร หัวหน้าฝ่ายวิจัยฯ ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการผสมเทียมโค
พิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในงานความร่วมมือ R'Project เพื่อการบริหา...
อ.ส.ค. มอบผลิตภัณฑ์นมโยเกิร์ตพร้อมดื่ม UHT บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. แวะเยี่ยม และให้กำลังใจ พนักงาน ที่ปฎิบัติงาน ณ จุดพักรถบริการประชาชนช่วงเทศกาลสง...