วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง โดยมี นายสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในงานปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ โรงแรมแรมเรือนแพ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คนและได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (กล่...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ร่วมประชุมสัมนากับผู้บริหารสูงสุด 52 รัฐวิสาหกิจ ในเรื่อง "SOE CEO Forum
อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยาก...
อ.ส.ค.จัดโครงการ Workshop และประกวดแผนสื่อสารการตลาด “นมไทย-เดนมาร์ค นมแห่งชาติ” ชิงถ้วยพระราชทานสมเ...