เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 มีนักท่องเที่ยว สนใจเดินทางโดยรถไฟ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ” ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ที่เป็น การท่องเที่ยวเปิดประสบการณ์ ให้ทั้งความสนุกสนาน และความรู้ ในเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนิน สู่ฟาร์มโคนมไทย–เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
หนึ่งวันเต็มๆกับการท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมที่ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ในราคาเพียง 249 บาท/ท่าน (เป็นราคาที่ไม่ได้รวมค่าตั๋วรถไฟ)
สนใจเข้าร่วมท่องเที่ยว “ดื่มนม ชมฟาร์ม ตามรอยเท้าพ่อ”ทุกวันเสาร์แรก และเสาร์สุดท้าย ของเดือน
รอบต่อไปจัดใน วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
ติดต่อที่ 036-344926 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย http://bit.ly/2oP14af

เนื้อหาอื่น

วันพุธที่ 21 ธ.ค.2559 สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมขยับกายบ่ายวันพุธ ตามมติคณะรัฐมนตรี
อ.ส.ค.ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอล ไทย-เดนมาร์ค ซูเปอร์ลีก 2017
วันที่ 14 เมษายน 2560 สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดศูนย์บริการประชาชน
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ในงานปัจฉิมนิเทศก์นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...