วันที่ 6 พฤษภาคม 2560 นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ได้เข้าร่วมหารือกับ ดร.ชวชาต. สุคนธปฏิภาค ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของธนาคารออมสิน เพื่อหารือด้านการทำ mou ร่วมกันทั้ง 3 หน่วยงาน และได้จัดงานภายใต้ชื่อ “start up SME ” เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะเริ่มต้นธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค และสามารถมีแหล่งเงินกู้นำไปเป็นทุนในการก่อสร้างและขยายกิจการในอัตราดอกเบี้ยตำ่
Wโดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาและสอบถามรายละเอียดโครงการด้าน sme อีกหลากหลาย ในงานดังกล่าวได้ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ต ชั้น G ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค. ร่วมงาน VIV Asia 2017
พิธีบำเพ็ญกุศล และพิธี ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรม...
อ.ส.ค.เข้าร่วมโครงการ “สร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดี " ในห้างสรรพสินค้าแม็คโคร
อ.ส.ค.หารือและชี้แจงการขอใช้พื้นที่จัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง