วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้นำทีมพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ใต้มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุปราณบุรี
และร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ความบรรเทิงกับผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักงานรับรองระบบคุณภาพ(สรร.) เข้าตรวจประเมินระบบบริหารงาน คุณภาพโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมสำนักงาน อ.ส...
เปิดการอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงโคนม” ให้กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะหนุ่มสาววัวแดง กลุ่มพนักงานขายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คแช่เย็น เขตภาคกลาง