วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้นำทีมพนักงานสำนักงาน อ.ส.ค.ใต้มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุปราณบุรี
และร่วมเป็นวิทยากร พร้อมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้ความบรรเทิงกับผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุปราณบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ ตำบลหนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.จัดกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวตามรอยเท้าพ่อ ณ แปลงนาสาธิตศูนย์กสิกรรมธรรมชาติฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวนักกีฬาฟุตบอลทีมค้างคาวไฟชุดใหม่ ลุยศึกไทยลีก...
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.(นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ) ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉ...
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด "Red Cowniwoww"