วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นประธานในการจัดประชุมตัวแทนผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2560 ในเขตภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการขนส่ง ในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

 

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมกับอำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ประชุมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ว...
อ.ส.ค.จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี 2560
สำนักงาน อ.ส.ค.ถาคเหนือตอนบน นำน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ไทย - เดนมาร์ค มอบให้ เทศบาลตำบลป่าแดด
วันที่สี่ของการเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค มวกเหล็ก จ. ...