วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ นายชัยณรงค์ เปาอินทร์ หัวหน้า สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เป็นประธานในการจัดประชุมตัวแทนผู้รับจ้างขนส่งนมโรงเรียนภาคเรียนที่1/2560 ในเขตภาคใต้ เพื่อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการขนส่ง ในโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  ณ ห้องประชุมสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้

 

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรม"เรารักขอนแก่น" ประจำปี ๒๕๖๐
อ.ส.ค. จัดสัมนาเรื่อง 'มาตรฐาน TMR มาตรฐานนม มาตรฐานฟาร์ม"
พิธีเปิดการสัมนาโครงการ " สัญจรสบาย ได้ใจงาม" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บ...
สำนักงานอ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รณรงค์ให้คนไทยดื่มนม เนื่องในวันดื่มนมโลก 1 มิถุนายน (World Milk...