วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ มอบหมายให้ แผนกการตลาดและการขายสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดจำหน่ายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้กิจกรรม ดื่มนมปั๊บรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค ณ ร้านประสิทธิ์-ราตรี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Troop ประชาสัมพันธ์ , รถแห่ประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์หน้าร้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนและได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เนื้อหาอื่น

สำนักงานกลาง อ.ส.ค.มวกเหล็กร่วมทำกิจกรรมชาว อ.ส.ค.ขยับกายบ่ายวันพุธ
อ.ส.ค. ร่วมงาน VIV Asia 2017
ประชุมชี้แจงการบริหารจัดการน้ำนมดิบช่วงปิดภาคเรียน และรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดจำหน่ายนมโรง...
วันที่สี่ของการเปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร อ.ส.ค มวกเหล็ก จ. ...