วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ มอบหมายให้ แผนกการตลาดและการขายสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดจำหน่ายในเขตจังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้กิจกรรม ดื่มนมปั๊บรับโชค กับนมไทย-เดนมาร์ค ณ ร้านประสิทธิ์-ราตรี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
ภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ Troop ประชาสัมพันธ์ , รถแห่ประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์หน้าร้าน ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คนและได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค เพื่อตอกย้ำความเป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
งานการประชุมสัญจรของสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ณ อ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์
สำนักงาน อ.ส.ค.ถาคเหนือตอนบน นำน้ำดื่มและผลิตภัณฑ์ไทย - เดนมาร์ค มอบให้ เทศบาลตำบลป่าแดด
งานแถลงข่าว "เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ นมคิดดี...นมดี ที่คุณแม่รอคอย" นวัตกรรมใหม่ของนมโคสดแท้ ...