Download (PDF, 482KB)

เนื้อหาอื่น

ราคากลาง ค่าอะไหล่ service เครื่องบรรจุ L1-6 UHT. Past เครื่องติดหลอดและ Shrink ม.ค.-มี.ค.60.
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นคอนกรีตบริเวณนิทรรศการ อ.ส.ค. และเส้นทางรับเสด็จฯ โดยวิธีพิเศษ
สอบราคาซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ Double Chop จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 059/2560
สอบราคาซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 120ซีซี เครื่องยนต์ 4 จังหวะ จำนวน 4 คัน