Download (PDF, 2.73MB)

เนื้อหาอื่น

จ้างพัฒนาระบบการประเมินความสามารถทางพันธุกรรมจีโนมของ อ.ส.ค. ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเครื่องอัดหญ้าแห้ง จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 061/2560
จัดซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 900,000 ใบ โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางค่าจ้างเหมาขนส่งนม เทอม 1-2560 โดย คุณอุทัย วงศ์เรืองแสง