Download (PDF, 139KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 146/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาซื้อเทลเลอร์ลงหญ้าสดแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ประกาศเลขที่ 060/2560
ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อไดแคลเซียมฟอสเฟต จำนวน 600,000 กิโลกรัม
ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำนมดิบ ขนาด 15,000 ลิตร พร้อมสแตนเลส สำหรับส่งท่อนมและอุปกรณ์ท่อ Fiffing สแตน...