เช้าวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้นายสมพร ศรีเมือง หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “คำรณพารวย ด้วยเกษตรกร” ออกอากาศทางช่อง 3SD ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ช่วงรายการข่าวชาวบ้าน โดยประเด็นในการสัมภาษณ์ ดังนี้
1. อ.ส.ค.ผู้นำอุตสาหกรรมนมขนาดใหญ่อย่างครบวงจร
2. การได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนมออร์แกนิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
รายการดังกล่าวเข้าถ่ายทำ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง (โรงงานนมมวกเหล็ก) และอาคาร 1962 อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เนื้อหาอื่น

ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมผู้บริหาร เข้าพบ นายทนงศักดิ์ พงษ์ประเสริฐ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (กล่...
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการเปิดตัวแคมเปญโฆษณา “มองหาสัญลักษณ์ไม่ผสมนมผง”
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
อ.ส.ค.จัดโครงการ"ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ" รุ่นที่ 2