Download (PDF, 152KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 146/2559
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้ระบบเครือข่ายและบริการ Cloud Service ประกาศเลขที่ 057/2560
จัดหาเครื่องแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคกลาง
จ้างเหมาเทพื้นลานจอดรถ ด้านหลังออฟฟิศใหญ่ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง