ปิดรับสมัครโครงการ “ปั่นจักรยานนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน”

แล้วตั้งเเต่วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค.ร่วมพิธีลงนามในสัญญาจ้างงานผู้พิการ ในโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้พิการในชุมชม
ประธานกรรมการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ศึกษาด...
ตรวจเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค (บริษัทเล้งเส็ง จำกัด)
ผู้บริหาร อ.ส.ค.ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน ภายใต้กิจกรรม Exclusive Interview (ครั้งที่3)