ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ>>จ้างควบคุมงานปรับปรุงโรงงานผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์นมพาณิชย์และนมโรงเรียน โดยขนส่งระหว่าง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคใต้ เลขที่ ...
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 36x250 cc. (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 1,000,000 ใบ ด้วยวิธี...
ราคากลางค่าเช่าไม้พาเลท Loscam ตั้งแต่ ส.ค.-ก.ย.60
รายชื่อผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม UHT อ.ส.ค.สุโขทัย เลขที่ 009/2561