Download (PDF, 165KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กล่องบรรจุนม UHT ขนาด 36x200 cc. (นมโรงเรียน)
ซื้อน้ำเชื้อโคนมแยกเพศแช่แข็ง ต่างประเทศ โดยวิธีพิเศษ
ราคากลางโครงการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการขายนมคิดดี ในห้างแม็คโคร โดยผ่านกิจกรรมชงชิม เฟส1
ประกวดราคาซื้อกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 48x125 cc. Slim (นมไทย-เดนมาร์ค) จำนวน 380,000 ใบ ด้วยว...