Download (PDF, 2.28MB)

เนื้อหาอื่น

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2560 โดยวิธีพิเศษ
ราคากลาง ค่าแรง service เครื่องบรรจุนม L1-6 UHT. Past เครื่องติดหลอดและShrink ม.ค.-มี.ค.60
ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำระบบผลิตน้ำสะอาด Reverse Osmosis ขนาด ไม่น้อยกว่า 15,000 ลิตร/ชั่วโมง...
ราคากลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ใหม่นมไทย-เดนมาร์คคิดดีและของที่ระลึก