เช้าวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.ให้เกียรติเป็นประธานทำกิจกรรมในโครงการ “แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค 2017” (ครั้งที่ 2) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ร่วมทำโครงการ ภายใต้แคมเปญการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง พร้อมมอบเงินบริจาค และผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค จำนวน 720 กล่อง ให้แก่ น.ส.สิริมา แสงสุวรรณ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และ น.ส.กัญญาภัค ทศพลญาณ พยาบาลวิชาชีพ คลินิกกุมารเวชกรรม เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารโรงพยาบาลหัวหิน ทั้งนี้ กิจกรรมมีการแจกผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค กับผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยทั่วไปที่มาเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

เนื้อหาอื่น

การฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ การสร้างหน่วยบริการและดูแลระบบเครื่องรีดนม
คณะอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สงขลาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าศึกษาดูงานโรงงานผลิตภัณฑ์นมปราณ...
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตล...
พิธีเปิดโครงการ Thai-Denmark Nature Camp 7