Download (PDF, 480KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซื้อตู้ MDB พร้อมสายไฟที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1,000 KV และ...
สอบราคาซื้อวิตามินE 50% จำนวน 300 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 066/2560
ราคากลางซื้ออะไหล่สำรอง Safety Stock Spare part ของเครื่องฆ่าเชื้อ UHT STORK
จ้างพนักงานวุฒิปวส. จำนวน 1 อัตรา และแม่บ้านจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานแผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่ง...