Download (PDF, 422KB)

เนื้อหาอื่น

สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงใหม่ และปรับปรุงสายไฟฟ้าแรงต่ำ ประกาศเลขที่ 019/2560
ราคากลางค่าอะไหล่เครื่องบรรจุนมL1-L6UHT.Pastติดหอลดและshrinkต.ค.-ธ.ค.59.
จ้างเหมาปรับพื้นที่บริเวณลานจอดรถถึงบริเวณเครื่องชั่ง โดยเทพื้นคอนกรีต พร้อมปรับภูมิทัศน์ โดยวิธีพิเ...