Download (PDF, 422KB)

เนื้อหาอื่น

ประกวดราคาซื้อฟิล์มยืด จำนวน 15,200 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 054/2560
สอบราคาขยายถนนและจัดทำรั้วกั้นบริเวณบ่อเลี้ยงปลา ประกาศเลขที่ 064/2560
ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 200/250 cc. จำนวน 425,000,000 หลอด
สอบราคาซื้อโซเดียมซีลีไนท์ จำนวน 1,500 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 091/2560