วันที่ 8 สิงหาคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในโครงการ จำนวน 900 กล่อง เพื่อให้น้องๆได้ดื่มนมที่มีคุณภาพดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560
ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจัดตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560
โครงการ "รวมน้ำใจไทย-เดนมาร์ค ช่วยเหลือชาวโคนมประสบภัยน้ำท่วม" ในเขตพื้นที่ อ.หนองรี จ.ลพบ...
อ.ส.ค.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)