วันที่ 8 สิงหาคม 2560  ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมบริจาคผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในโครงการ จำนวน 900 กล่อง เพื่อให้น้องๆได้ดื่มนมที่มีคุณภาพดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย

เนื้อหาอื่น

อ.ส.ค เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ณ สนาม กองวัคซีน อำเภอปากช่อง
พิธีเปิดโครงการ "แบ่งฝัน ปันรักกับนมไทย-เดนมาร์ค2017" ภายใต้แคมเปญการรณรงค์เด็กไทยดื่มนมโค...
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่างมอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
เปิดร้านนม Thai Denmark Milk Shop ในโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม