เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ ประธานกรรมการ อ.ส.ค. และดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. พร้อมด้วยผู้บริหาร อ.ส.ค. เข้าร่วมการประชุม Vision Meeting กับ คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (subPAC) ที่มีนายสมภพ อมาตยกุล ประธาน subPAC สาขาเกษตรและทรัพยากร เป็นประธานในการประชุม โดย ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทาง นโยบาย และแผนการดำเนินงานของ อ.ส.ค. ประจำปี 2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) อาคาร SME Bank กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่น

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมร่วมปลูกต้นไม้ ตรวจเยี่ยมชมโรงงานและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนม...
กิจกรรมแชะ & แชร์ กับร้านแมคโดนัล สาขาอัมรินทร์พลาซ่า
นายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Green Life เข้าพบผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เพื่อมอบหนังสือ 9...
อ.ส.ค.ร่วมรายการ"แจ๋วแฟมิลี่" ช่วงแจ๋วไฮไลท์ ในประเด็น "โคนมอาชีพพระราชทาน"