วันที่ 11 สิงหาคม 2560 : ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง จัดกิจกรรมแม่ลูกผูกรัก Love Mom Love Milk ปีที่ 2 โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด และคุณสำเนาว์ พุกละออ หัวหน้ากองบริหารงานทั่วไป ทำการแทนหัวหน้าสำนัก เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผอ.จากสถานศึกษาหลายแห่ง , ทีมงาน start up ในโครงการ Milk Shop เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดพิษณุโลก ภายในกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติอาชีพโคนมพระราชทาน,เสาวนาภาษานมและอาชีพอันทรงเกียรติ,ฟังเพลงเพราะๆจากวงอะคูสติกมิวสิค,การแสดงจากนักเรียนนักศึกษา,กิจกรรม Meet&Greet กับศิลปิน กระแต กระต่าย อาร์สยาม ,การตรวจเช็คมวลกระดูก ,การชงชิมนมเพื่อส่งเสริมรณรงค์การบริโภคนม พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่างร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาแก้วชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เข้ารับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราช...
พิธีเปิดการสัมนาโครงการ " สัญจรสบาย ได้ใจงาม" เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้บ...