เช้าวันนี้ 12 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 07.00 น. ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. มอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ (นส.อรนุช จิราวัฒนานุรักษ์) พร้อม หัวหน้ากองเลขานุการ (นส.ดวงพร บุญกูล) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี

 

เนื้อหาอื่น

สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนบน ร่วมพิธีรวมพลังแห่งความภักดี
สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน ร่วมกับกรมปศุสัตว์และกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จ.เชียงใหม่ จัดจุดบริการปร...
อ.ส.ค.ร่วมพิธิเปิดงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อ.ส.ค. ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับมูลนิธิอโวด้า สำหรับมอบให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ผู้ยาก...